Pavla Škrletová    *1990

V uměleckých kruzích koluje jakási fáma, že u umělců z venkova převládá figurální tématika, nad tématikou abstraktní. Možná i proto mne během studia nejvíce zaujalo téma figurální kompozice. Hodně jsem studovala právě stavbu lidské postavy a její umělecké znázornění na papír, či plátno.  Mimo jiné mne znázorňování lidské postavy velmi baví a přijde mi opravdu zajímavé a vždy zcela originální. Při malbě lidské postavy nejde pouze o zachycení jejího zevnějšku, neboli „lidského exteriéru“.  Člověk je totiž bytost, která dává velkou měrou najevo, co prožívá, jak se cítí a v jakém je právě rozpoložení, čili nějakým způsobem vyjadřuje své emoce. Musím tedy zdůraznit, že neopomenutelnou součástí každé kvalitní figurální kompozice je zejména zachycení vnitřních pocitů - toho, co není na první pohled vidět, ale při hlubší analýze lze vypozorovat. Proto jsem chtěla vystihnout nejrůznější charaktery postav.
 Nejdříve jsem pracovala s fotkami a obrázky, které jsem vyhledala na internetu či v našem rodinném albu. Postupem času jsem nevycházela pouze z fotek a ostatních grafických předloh, ale i z mé fantazie a představy o lidské figuře. Po zhlédnutí mých obrazů může zcela jistě každý vydedukovat, že mne zaujaly především předlohy, na kterých najdeme záběry mladých lidí, především dětí. Proč jsem si vybrala právě takovou předlohu? Děti mi přijdou pro figurální kompozici nejzajímavější. To je nejspíše zapříčiněno faktem, že vyzařují obrovské množství pozitivní energie, kterou mohu velkou měrou přenést i do svých obrazů a dát jim tak něco navíc. Svá díla nejčastěji ztvárňuji pomocí akvarelu a akrylu v kombinaci se sprejem. Velmi mne zaujala právě kombinace spreje s akrylem. Tato metoda je pro mne v posledním roce naprosto stěžejní. Snažím se zobrazit lidskou postavu touto osobitou technikou tak, abych alespoň částečně nastínila jakousi duchovní stránku ztvárňované osoby.