Adriana Sarnová    *1993

Se začátkem studia na AVU jsem se opět vrátila k fascinaci, která u mě začala někdy v předškolním věku, kdy jsem  s radostí pokreslila metry papíru statickými ženami s korunkami a nafouklými sukněmi. Abych mohla toto téma lépe rozvinout, vystudovala jsem střední uměleckou školu a dostala se na Akademii, kde jsem se k cyklu šťastně vrátila. V cyklech pracuji soustavně,  moje první série během studia na této škole jé stále obsahově a formálně otevřená, fáze kterou se prezentuji na těchto stránkách ještě
tedy není konečná.
cyklus princezny, 2013, technika: akryl na lepence (kartonu), A4