Šárka Koudelková    *1987

Výtvarné práce vykazují rysy badatelského zájmu, které si žádají přesnost a dodržování metody. Jsou, vedle experimentu s formou, praktikující sebekázní, na jejímž podkladě se, doslova geneticky, odvíjí rozkrývání pojednávaného předmětu a z něho se rodícího tématu. Téma je autorkou nahlíženo „ve vztahu“, jehož vývoj vždy souvisí s postupným zkoumáním věci (proměny toho, co a jak vidím).

Věc se procesem poznání ve své existenci „prohlubuje“, ale i „proměňuje“. Mění své měřítko, svou dimenzi, svou pravdivost i svou poznatelnost. Věc je vyjmuta z lhostejnosti okolí a postavena do centra pozornosti. Ztrácí své staré obrysy, aby získala nové, a po nich další a další v řadě. V jazyce, který toto dílo reflektuje, lze hovořit o pojmu „rozpravy“, ve smyslu „rozkladu“ (v oblasti vědy bychom použily slovo „analýza“). Rozprava probíhá v širokém záběru od vnějšího podrobného popisu předmětu se všemi jeho vnějšími mimikry, přes výzkum vnitřní konstituce věci (princip vnitřního ústrojí, např. krystalizace) až k měřítkovým posunům, které opět souvisí s výzkumnými postupy.

Zkoumám-li nějaký předmět, pak mi dobře poslouží jeho zvětšení (detail). Princip zvětšeniny odhaluje zraku dosud skrytá tajemství fixovaného pohybu, který stojí za modelací předmětu. Hovoří však i cosi o samotném pozorovateli (o jeho zvědavosti), jehož pohled klouže po povrchu věci, nebo se noří do jiné, nevšední dimenze platnosti předmětu.

Každý pozorovatel navazuje proměnlivý vztah s pozorovaným, už proto, že sdílí společný čas. Oba se v tomto čase proměňují. Výsledkem nemůže být absolutní poznání věci nebo absolutní sebepoznání pozorovatele, neboť cesta do hlubiny poznání nemá určitelný rozměr a tedy ani dosažitelný cíl. Výsledek je vždy pouze dílčí. Ale lze z této „cesty“ vytěžit poznání jiného druhu. To, které zpětně „rozkrývá“ trajektorii pohledu v jeho fázích (syntéza zkušenosti). Tyto „racionalizované stopy pozorování“ lze zvěcnit a jako „materiál“ aplikovat na výstavbu něčeho nového či jiného, jinými slovy, jedná se o nalezení metody, jak „tvořit na způsob toho, co vytvořilo kámen“ a o přeložení této metody do volné tvorby a experimentálního zacházení s tvarem a tvarováním.

Byl-li prvotním objektem autorčina pozorování kámen jako do sebe uzavřený a od svého okolí oddělený svébytný předmět-systém, je jeho výsledkem osvobozená metoda „krystalizace“, která, aplikována, vše syntetizuje, propojuje a propůjčuje nejnovějším obrazům Šárky Koudelové autentický výraz geologických vrstev utvářejících se kolem dějových epicenter. Struktura, či spíše textura obrazu vyjevuje skrze sebe samu analogický proces paralelní k běhu, větvení a uzlování myšlenky. Dynamický proces utváření myšlenky je tu geologickou skutečností. V této metaforické skutečnosti se vše zdá být stvořeno z jedné jediné matérie (hmoty), jejíž pouze nepatrnou část v objemu teoreticky předpokládaného času potom prostupuje lidská paměť. Na tuto skutečnost poukazuje i podtitul výstavy: "Mineralogický pohled na záznam každodenních vjemů z časového hlediska délky trvání Země".
/Petr Vaňous, leden 2014/

Výstavy / Exhibitions
2014 Výtěr (VÝ+TER=VSZ), Týden výtvarné kultury, Archiv Masarykovy univerzity, Brno /skupinová konfrontační výstava za účasti teoretiků/
2014 Jediná hmota, Závod 01, Humpolec /samostatná výstava/
2013 Camera efferta /s Ondřejem Basjukem/, galerie Artatak, Praha
2013 Česká grafika posledních dvou dekád, kurátor Ondřej Boušek, Citadela, Praha /skupinová výstava/
2013 Škála /Scale, GAVU, Praha /s Evou Červenou, Jessicou Mayne a Terezou Greschnerovou/
2013 "Viď!", Galerie Orlovna, Kroměříž /ateliérová výstava Grafiky 2/
2012 Umělecké tržiště, Prádelna Bohnice, Praha /skupinová výstava/
2012 Mama litho, kavárna Jarda Mayer, Praha /skupinová výstava/
2011 Do krajiny, Jamborův dům, Tišnov /ateliérová výstava Grafiky 2/

Ocenění / Awards
2013 finále Ceny Věry Jirousové v kategorii pro mladé kritiky umění do 26-ti let / final of the Věra Jirousová Award, category for young arts critics
Kurátorská práce / Curator's work
říjen/october 2012 - dosud/till now  k.art.on gallery, Karlin studios, Praha /provoz galerie společně s Ondřejem Basjukem/
Vzdělání / Studies
2012 - dosud/till now Akademie výtvarných umění v Praze, ateliér Kresba Jiřího Petrboka / Academy of Fine Arts in Prague, Drawing studio led by Jiri Petrbok
2010 - 2012 Akademie výtvarných umění v Praze, ateliér Grafika 2 Vladimíra Kokolii / Academy of Fine arts in Prague, Graphic studio led by prof. Vladimír Kokolia
6/2009 - 12/2009 studijní a pracovní jazykový pobyt ve Španělsku / study and work tour in Spain
2007 - 1/2009 Vyšší odborná škola grafická v Praze, ateliér Knižní grafika Milana Erazima / Tertiary graphic school in Prague, Book graphics studio led by Milan Erazim
2003 - 2009 Střední škola umění a designu v Brně, ateliér Vědecká kresba a ilustrace Pavla Dvorského / High school of Arts and Design in Brno, studio of Illustration and scientific illustration led by Pavel Dvorský
1999 - 2003 Gymnázium Tišnov / Grammar school in Tišnov
1998 - 1999 Gymnázium Trhové Sviny / Grammar school in trhové Sviny

více zde http://sarkakoudelova.blogspot.cz


Velký, olej na plátně, 200x190 cmJediná hmota, olej na plátně, 4x18x24 cmDantovi hrabivci a marnotratníci podle Dorého - plate 22 (angl.plate-grafika, česky jen talíř),
malba olejem na rozbitý porcelánový talíř, průměr cca 22 cmKameny 2, kombinovana technika na papire, sklo, ramy, kazdy 20x26 cmKrevel, olej a koláž s fototisky na fólii na plátně, 130x110 cmLentikulár, malba olejem na sběratelských kartičkách Angry birds ze supermarketu albert, každá 6x5 cmPták, sklo a malba, 7,7x5 cmRozsévač, kombinovaná technika na papíře, 20x26 cmTunel, fotogram s akvarelem, 9x13 cm