Iveta Čermáková    *1988

Vystudovala Střední umělěckou školu grafickou v Jihlavě. Poté byla přijata do ateliéru kresby profesorky Jitky Svobodové. Absolvovala stáž v ateliéru malby Jiřího Černického na VŠUP, v Šalounově ateliéru u hostujícího pedagoga Otto Silke Knapp a zahraniční stáž na TNUA v Taipei. Reflektuje zejména podněty z bezprostředního okolí – obyčejné předměty, architekturu, iluze prostoru