Jiří Baštýř    *1991

 .. poslední dva roky jsem pracoval na cyklu obrazů, kde jsem se snažil přeměnit negativní obrazový materiál v neutrální (nebo kladný), tím že jsem jej stavil do abstraktních kompozic. Pracuji s fotografickým materiálem. Snažím se jej oprostit od jeho obsahové konkrétnosti a nevidět jej tedy jako nositele informace jiné, nežli čistě vizuální. Zároveň výběr materiálu vždy determinuje obsah mojí práce ..
2013 (200 x 290cm)III. z cyklu Disonance 2014 (280 x 135cm)I. z cyklu Disonance 2013 (2,4 x 2m)Kresebná studie Michelangelova Posledního soudu ze Sixtinské kaple. 2012 (600 x 500cm)20112011ikarus 2012 (150 x 150cm)