Jiří Petrbok    *1962        - vedoucí pedagog
V malbě Jiřího Petrboka dochází k vizuálně velmi silnému jevu, kterým je přímé prolínání imaginace a předmětných forem. Je to obrazotvornost, která modeluje výslednou podobu figur. Lidské postavy jsou autorovi především podivným vytěsněným elementem, který se - vyhozen oknem - vrací dveřmi. Fantómy povstávající z šedé zóny podvědomí, spíše něco, nežli někdo. Automaty jako nositelé děsivých vlastností, které někoho připomínají, na něco odkazují, zpravidla na nějaké objektivní fyzické obtíže – s pohybem, s dýcháním, s viděním apod. Tělo se roztápí, hoří, je naleptáváno, teče a odtéká někam pryč. Mizí. Takto nastavený klaustrofobní akt zlehčuje Petrbok vytříbeným situačním humorem založeným na pohybové neobratnosti jednatelů nebo trapnosti nenadálých setkání „něčeho s něčím“.
 strukturovaný životopis k rozkliknutí zde.
 odkaz na video /portrét v Artmixu české televize 2013 zde.
 odkaz na video /portrét /medajlon české televize 2009 zde.         Petr Vaňous    *1975        - odborný asistent
nezávislý kurátor, kritik a historik umění; absolvoval Výtvarnou školu Václava Hollara (1989 – 1993) a obor Dějiny umění na FF UP v Olomouci (1993 – 1999); 2000–2001 redaktor časopisu Ateliér; 2006–2009 redaktor kulturního týdeníku A2. Od r. 2006 pravidelně spolupracuje s redakcí Revolver revue. Členem společnosti Topičova salonu a zakládající člen Archivu výtvarného umění. Člen redakčního okruhu časopisu Ateliér. Od roku 2011 je odborným asistentem ateliéru Kresby Jiřího Petrboka na pražské AVU.
Věnuje se vztahu tradičních výtvarných médií (především malířství) k novým vizuálním trendům a sledování proměn malby v podmínkách informační společnosti a všeobecně rozšířených nových médií.
 Výstavy a bibliografie k odkliknutí zde.

Výstavy (výběr): Motýlí efekt? Obraz jako různosměrná dekonstrukce celku, Galerie Rudolfinum, Praha, 2013;  I. Pinkava: Remains, American University Museum at the Katzen Arts Center, Washington, D. C., 2012;  Geometrův zlý sen, Topičův salon, Praha, 2012;  Jiří Matějů: Mezi mnou a tebou, GHMP, Staroměstská radnice, 2011;  Fundamenty & Sedimenty, GHMP, Praha, 2011;  Zweistundenfünfzehn/ Junge Kunst aus Dresden und Prag, Topičův salon, Praha, 2010-11;  Ivan Pinkava – Josef Bolf: Ještě místo – Pustá zem, v rámci projektu DECADENCE NOW!, Západočeská galerie v Plzni, 2010;  Černobílé Zlaté město 09, Topičův salon, Praha;  Jiří Petrbok: Duhová, GHMP, Staroměstská radnice, Praha, 2009;  INtroCITY/ Nukleární rodina, Topičův salon,  Praha, 2008-09; Resetting/ Alternative Ways To Objektivity, GHMP, Praha, 2007-08;  Dobré ráno/ Good Morning, Galerie Caesar, Olomouc, 2007;  Happy Days, Ministerstvo kultury ČR, Nostický palace, Praha 2005; Intercity: Berlin – Praha 01 Malba, Haus am Waldsee, Berlín, 2005;  ARTNOW.CZ, Výstavní síň Mánes, Praha, 2003.

Bibliografie (výběr): Motýlí efekt? Obraz jako různosměrná defragmentace celku v šesti epizodách, Galerie Rudolfinum, Praha 2013;  The Insight of Ivan Pinkava, in: Ivan Pinkava: REMAINS, Arbor vitae, Řevnice 2012; Malba dnes – potřeba, revolta nebo strategie? Míra oslabování autorství v důsledku manipulace s tendencí, in: Jana Geržová (ed.), Maľba v postmediálnom veku/ Painting in the Postmedial Age. Zborník z mezinárodného symposia/ Proceedings from an International Symposium, Slovart a VŠVU, Bratislava, 2012, s. 117-157; Resetting. Možnost kulturní sebeobrany?, in: Jana Geržová (ed.), Maľba v kontextoch. Kontexty maľby. Zborník z Česko-Slovenského symposia venovaného problémom súčasnej maľby, Slovart a VŠVU, Bratislava, 2012, s. 53-73; Prolomení izolace a ztráta středu. Dílčí poznámky k předpokladům transformace obrazu v českém umění 90. let, Profil 3/ 2011, s. 10 – 27;  Skeptické poselství L. Typlta. Konstanty a hranice zkušenosti v obraze, in: Lubomír Typlt: Anatomie, Oblastní galerie v Liberci, 2011;  Fundamenty & Sedimenty, GHMP, Praha, 2011;  Objective skepticism to objectivity. Profiling contemporary Czech painting, in: Ein Tanz, Edition 18. Tschechien, Salzburg, 2011;  Dialektické nástroje tvorby Jana Kotíka, in: Iva Mladičová (ed.), Jan Kotík 1916 – 2002, Národní galerie, Praha, 2011, s. 209 – 227; Josef Bolf – Ivan Pinkava: Ještě místo - pustá zem, Západočeská galerie v Plzni, 2010;  Saatchiho předsíň. Texty o současnosti v malbě (společně s M. Gerbocem a J. Bolfem), Galerie 5. patro, Praha, 2010;  Ivan Pinkava, monografie, Torst, Praha, 2009;  Daň z přidané hodnoty. Obrazy současnosti, in: Po sametu. Současné české umění po roce 1989 s přesahy, GHMP a Arbor vitae, Praha, 2009;  Jaromír Novotný: Rozhraní, Jiri Svestka Gallery, Praha, 2009;  Anatomie hlubinného smutku, in: Martin Gerboc & The Cabaret Brecht, Bratislava 2009;  Maki Na Kamura, “le désespoire du peintre”, Jiri Svestka Gallery, Praha, 2008;  GA2LERIE, Praha 2007;  Vyprahlé území nikoho, A2 30/ 2007;  Resetting/ Alternative Ways To Objektivity, GHMP, 2007;  Přes banalitu ke hvězdám?, in: Perfect Tense, Jízdárna Pražského hradu, Praha, 2003.

avu - kresba