Jiří Petrbok    *1962        - vedoucí pedagog
V malbě Jiřího Petrboka dochází k vizuálně velmi silnému jevu, kterým je přímé prolínání imaginace a předmětných forem. Je to obrazotvornost, která modeluje výslednou podobu figur. Lidské postavy jsou autorovi především podivným vytěsněným elementem, který se - vyhozen oknem - vrací dveřmi. Fantómy povstávající z šedé zóny podvědomí, spíše něco, nežli někdo. Automaty jako nositelé děsivých vlastností, které někoho připomínají, na něco odkazují, zpravidla na nějaké objektivní fyzické obtíže – s pohybem, s dýcháním, s viděním apod. Tělo se roztápí, hoří, je naleptáváno, teče a odtéká někam pryč. Mizí. Takto nastavený klaustrofobní akt zlehčuje Petrbok vytříbeným situačním humorem založeným na pohybové neobratnosti jednatelů nebo trapnosti nenadálých setkání „něčeho s něčím“.                              
 
strukturovaný životopis k rozkliknutí.
 odkaz na video /portrét v Artmixu české televize 2013.
 odkaz na video /portrét /medajlon české televize 2009.      Petr Vaňous    *1975        - odborný asistent
nezávislý kurátor, kritik a historik umění; absolvoval Výtvarnou školu Václava Hollara (1989 – 1993) a obor Dějiny umění na FF UP v Olomouci (1993 – 1999); 2000–2001 redaktor časopisu Ateliér; 2006–2009 redaktor kulturního týdeníku A2. Od r. 2006 pravidelně spolupracuje s redakcí Revolver revue. Členem společnosti Topičova salonu a zakládající člen Archivu výtvarného umění. Člen redakčního okruhu časopisu Ateliér. Od roku 2011 je odborným asistentem ateliéru Kresby Jiřího Petrboka na pražské AVU.
Věnuje se vztahu tradičních výtvarných médií (především malířství) k novým vizuálním trendům a sledování proměn malby v podmínkách informační společnosti a všeobecně rozšířených nových médií.
 Výstavy a bibliografie k rozkliknutí.
    
avu - kresba