Akademie Výtvarných Umění    -    Ateliér Kresby    -    škola Jiřího Petrboka
Londýn

    


Německo
avu - kresba