absolventi ateliéru kresby
 
            


studenti, kteří přestoupili do jiných ateliér
ů
 

          


absolventi kresby pod vedením paní prof. Jitky Svobodové (odb.as. Jiří Petrbok)