Akademie výtvarných umění    -    Ateliér Kresby    -    škola Jiřího Petrboka
Cílem studia v tomto ateliéru je aktivizace tvořivých složek osobnosti, které nejsou zatížené složitým technickým zázemím, ani formální stránkou a hledají výraz pro své sdělení. Kresba urychluje realizaci nových myšlenek i naléhavých emotivních podnětů.

 některé fotografie na stránkách pořídil -© AVU / Radek Dětinský
_________________
 další výstavy:
avu - kresba